صفحه اصلی > درباره شهرداری > چارت سازمانی 

چارت سازمانی


داوود دارابی
شهردار خرمشهر
شهرداری مرکزی

 

حوزه شهردار

فواد نقیبی
مسئول دفتر شهردار

عليرضا ابراهيمي
مسئول حراست

 

مهدی مطور
معاونت اجرائی

محمد رضا عمید زاده
سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز

محسن یاساییان
سرپرست عمران شهری

محمدرضا خباری کوت شیخ
مدیر امور نواحی

مجید رحیم پور
مسئول واحد اجرائیات

سید عباس آزادگان
مسئول واحد برق و روشنائی

صادق گزاز
سرپرست سازمان حمل ونقل

مصطفی میاح پور
مدیر واحد زیبا سازی

 

شهرداری منطقه 1

محمد رضا گله دار نژاد
شهردار منطقه 1

 

میلاد جعفری
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل

 

محمد امین عنبری زاده
مسئول طرح و برنامه

 

جاسم خوری زاده
معاونت اداری و مالی

سودابه کرمی
مدیر ذیحسابی

علی باجی
مدیر درآمدهای عمومی

مجید موافق زاده
مدیر امور مالی

 

امید کوتیان

سرپرست شهرداری منطقه2

 

صادق گزاز
سرپرست سازمان حمل ونقل
سرپرست سازمان حمل و نقل