صفحه اصلی > درباره شهرداری > سازمان ها و مناطق وابسته 

سازمان ها و مناطق وابسته


 

لیست سازمانها و مناطق وابسته به شهرداری خرمشهر به شرح ذیل میباشند:

 

ردیف

نام سازمان نام مدیرعامل شماره تماس شناسه ملی شماره ثبت نشاني

1

سارمان خدمات و عمران شهری

آقاي سعید خوری زاده

4209008

14003944470 7/4/9-29600/1/3/341/549 ابتداي جاده خرمشهر-اهواز-نرسيده به پليس راه

 2

سازمان پارکها و فضای سبز

آقاي مهندس بهمن زرین

 4212013

    ميدان مقبل -خيابان مولوي

 3

 سازمان اتوبوسرانی

 آقاي قاسم عبادی مطلبی

4240257-4240258-4240258 

    ميدان مقاومت -بلوار رسول اكرم

 4

 سازمان خدمات ایمنی و آتشنشانی مركزي

 آقاي محمود نظارات 

4222222-4224444-125 

    ميدان مقاومت
5  خدمات ایمنی و آتشنشانی شاهد آقاي محمود نظارات 4231625     كوت شيخ - بلوار ايران زمين

6

 امور تاكسيراني

 آقاي یاسین مدنی

 4240262

   

ميدان معلم (فرمانداري سابق) 

7

 پايانه هجرت

 آقاي عبدالمیر ترکیان

 4242017

   

بلوار رسول اكرم

8 سازمان آرامستانها آقای عبدالرضا متمسک 4224024-4224023     بلوار ساحلی جنب شورای اسلامی شهر
9 منطقه 1 امید کوتان نژاد 4245811-4212304-4212305     بلوار ساحلی جنب پارک حجاب
10 منطقه 2  سید عیاد نجفی زاده 4235921     کوتشیخ - میدان پمپ بنزین