بازدید رئیس امور پایش ، ارزیابی و سرپرست اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر نخل های ثمرده در فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر با معاون وزیر راه و مدیر سازمان بنادر کشور دیدار کرد پیام مشترک  سرپرست شهرداری خرمشهر و رئیس شورای شهر به مناسبت رحلت پیامبر اکرم دومين هفته از نظافت و پاكسازى عمومى محله به محله توسط شهردارى خرمشهر برگزار شد منصور علوانی سرپرست شهرداری  خرمشهر با رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دیدار کرد  بازدید معاون عمرانی استانداری خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری
به منظور تخصیص اعتبار جهت تکمیل پروژه ساحلی
بازدید رئیس امور پایش ، ارزیابی و سرپرست اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر
در ادامه نهضت کاشت نخل های ثمرده در خرمشهر
نخل های ثمرده در فضای سبز جنب پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر کاشته شد
با محوریت پیگیری مطالبات شهرداری خرمشهر
منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر با معاون وزیر راه و مدیر سازمان بنادر کشور دیدار کرد
ایام حزن و اندوه
پیام مشترک سرپرست شهرداری خرمشهر و رئیس شورای شهر به مناسبت رحلت پیامبر اکرم "ص" شهادت امام حسن مجتبی "ع" و امام رضا "ع"
اجراى طرح نظافت و پاكسازى هر هفته يك محله
دومين هفته از نظافت و پاكسازى عمومى محله به محله توسط شهردارى خرمشهر برگزار شد
با هدف توسعه ناوگان حمل و نقل و ماشین آلات خدماتی
منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر با رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دیدار کرد
بازدید میدانی از پروژه های عمرانی شهرداری خرمشهر
بازدید معاون عمرانی استانداری خوزستان به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از پروژه های عمرانی شهرداری