نصب اِلمان آسیاب آبی در آبنمای میدان ظفر توسط شهرداری خرمشهر جشن بزرگ عیدانه به مناسبت عید سعید فطر توسط شهرداری خرمشهر حضور شهردار خرمشهر در بُیوت علماء جهت عرض تبریک عید سعید فطر نصب اِلمان های ماه در نقاط مختلف سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت عید سعید فطر پیام محمد جواد بچاری ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر به مناسبت عید سعید فطر آذین بندی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر به مناسبت عید سعید فطر
نصب اِلمان آسیاب آبی
نصب اِلمان آسیاب آبی در آبنمای میدان ظفر توسط شهرداری خرمشهر
با استقبال پرشور شهروندان
جشن بزرگ عیدانه به مناسبت عید سعید فطر توسط شهرداری خرمشهر
دیدار شهردار خرمشهر با علماء معزز
حضور شهردار خرمشهر در بُیوت علماء جهت عرض تبریک عید سعید فطر
در ادامه ی آذین بندی سطح شهر به مناسبت عید فطر
نصب اِلمان های ماه در نقاط مختلف سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر
پیام تبریک شهردار خرمشهر به مناسبت عید فطر
پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت عید سعید فطر
به مناسبت عید سعید فطر
پیام محمد جواد بچاری ریاست شورای اسلامی شهر خرمشهر به مناسبت عید سعید فطر
آذین بندی سطح شهر در آستانه عید فطر
آذین بندی سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر به مناسبت عید سعید فطر