عملیات اجرایی ادامه آسفالت خیابان جهادگران توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد عملیات اجرایی تعمیر پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد پل شهید جهان آرا خرمشهر به مدت ده روز بصورت یک طرفه جهت تعمیرات مسدود شد روابط عمومی شهرداری خرمشهر بعنوان روابط عمومی برتر کل کشور تعیین و معرفی شد شهردارى خرمشهر عمليات اجرايى بهسازى پارك محله اى در كوى كشاورز را آغاز كرد ديدار شهردار خرمشهر با فرمانده جديد پادگان دژ خرمشهر و معاون فنى سازمان منطقه آزاد   نخستین جشنواره نمای برتر ساختمان توسط شهرداری خرمشهر برگزار می شود
افزایش سرانه خدمات عمرانی
عملیات اجرایی ادامه آسفالت خیابان جهادگران توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد
تعمیر پل شهید جهان آرا خرمشهر
عملیات اجرایی تعمیر پل شهید جهان آرا توسط شهرداری خرمشهر آغاز شد
تعمیر عرشه پل شهید جهان آرا خرمشهر
پل شهید جهان آرا خرمشهر به مدت ده روز بصورت یک طرفه جهت تعمیرات مسدود شد
در کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران صورت گرفت
روابط عمومی شهرداری خرمشهر بعنوان روابط عمومی برتر کل کشور تعیین و معرفی شد
افزايش سرانه فضاى سبز در خرمشهر
شهردارى خرمشهر عمليات اجرايى بهسازى پارك محله اى در كوى كشاورز را آغاز كرد
جهت عرض تبریکِ انتصاب
ديدار شهردار خرمشهر با فرمانده جديد پادگان دژ خرمشهر و معاون فنى سازمان منطقه آزاد
جشنواره نمای برتر ساختمان
نخستین جشنواره نمای برتر ساختمان توسط شهرداری خرمشهر برگزار می شود