کفپوش گذاری پیاده رو خیابان شهید فرحان اسدی برگزاری ویژه برنامه جشن آتش نشانی رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای مدارس توسط شهرداری خرمشهر نورپردازی فضای سبز بلوار رسول اکرم (ص) برگزاری جشن بزرگ رسول مهربانی توسط شهرداری خرمشهر عملیات اجرایی آسفالت ادامه معابر کوی محرزی آئین معارفه محسن یاسائیان سرپرست شهرداری خرمشهر
کفپوش گذاری پیاده رو
کفپوش گذاری پیاده رو خیابان شهید فرحان اسدی
برگزاری ویژه برنامه جشن آتش نشانی
برگزاری ویژه برنامه جشن آتش نشانی
رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای مدارس
رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای مدارس توسط شهرداری خرمشهر
زیبا سازی منظر شهری
نورپردازی فضای سبز بلوار رسول اکرم (ص)
با حضور بیش از دو هزار نفر از مردم
برگزاری جشن بزرگ رسول مهربانی توسط شهرداری خرمشهر
آغاز عملیات اجرایی آسفالت ادامه معابر کوی محرزی
عملیات اجرایی آسفالت ادامه معابر کوی محرزی
با حضور اعضاء شورای اسلامی شهر خرمشهر
آئین معارفه محسن یاسائیان سرپرست شهرداری خرمشهر

درباره شهرداری

محسن یاسائیان - سرپرست شهرداری خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1