كاركنان شهردارى منطقه دو خرمشهر غربالگرى كرونا شدند جشنواره نداى غدير با مشاركت شهردارى خرمشهر برگزار مى شود آذین بندی سطح شهر به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم توسط شهرداری خرمشهر پیام مشترک رئیس شورای شهر و شهردار خرمشهر به مناسبت عید سعید قربان از سرگیری عملیات اجرایی بهسازی گلزار مطهر شهدا توسط شهرداری خرمشهر شهردار خرمشهر در جلسه ستاد بازآفرینی خواستار رسیدگی به فضاهای سبز و مبلمان شهری شد بازدید میدانی شهردار خرمشهر به همراه نماینده مردم خرمشهر از برخی مناطق سطح شهر
با هدف سنجش سلامت پرسنل
كاركنان شهردارى منطقه دو خرمشهر غربالگرى كرونا شدند
به مناسبت عيد سعيد غدير خم
جشنواره نداى غدير با مشاركت شهردارى خرمشهر برگزار مى شود
به مناسبت دهه امامت و ولایت
آذین بندی سطح شهر به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم توسط شهرداری خرمشهر
به مناسبت عید سعید قربان
پیام مشترک رئیس شورای شهر و شهردار خرمشهر به مناسبت عید سعید قربان
بهسازی گلزار مطهر شهدا در خرمشهر
از سرگیری عملیات اجرایی بهسازی گلزار مطهر شهدا توسط شهرداری خرمشهر
در جلسه ستاد بازآفرینی چه گذشت
شهردار خرمشهر در جلسه ستاد بازآفرینی خواستار رسیدگی به فضاهای سبز و مبلمان شهری شد
با هدف آغاز عملیات اجرایی آسفالت معابر
بازدید میدانی شهردار خرمشهر به همراه نماینده مردم خرمشهر از برخی مناطق سطح شهر