دیدار با بازنشستگان شهرداری نصب تابلوهای نام گذاری معابر بلوار نقدی خرید 4 دستگاه خودرو حمل زباله نصب علائم ترافیکی و تجهیزات ایمنی آغازعملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت خیابانهای کوی ایثار عیادت سرپرست شهرداری خرمشهر از بیماران بخش اطفال هرس زیبایی درختان با طرح های متنوع
شهرداری خرمشهر
دیدار با بازنشستگان شهرداری
شهرداری خرمشهر
نصب تابلوهای نام گذاری معابر بلوار نقدی
شهرداری خرمشهر
خرید 4 دستگاه خودرو حمل زباله
شهرداری خرمشهر
نصب علائم ترافیکی و تجهیزات ایمنی
شهرداری خرمشهر
آغازعملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت خیابانهای کوی ایثار
شهرداری خرمشهر
عیادت سرپرست شهرداری خرمشهر از بیماران بخش اطفال
شهرداری خرمشهر
هرس زیبایی درختان با طرح های متنوع

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - سرپرست شهرداری خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1