رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای سطح شهر تشریح برنامه های شهرداری خرمشهر در دهه مبارک فجر آسفالت بخشی از خیابان های منطقه عباره خرمشهر در عزای حادثه تلخ پلاسکو سیاه پوش شد به سوگ نشستن آتش نشانان شهرداری خرمشهر در غم شهید شدن آتش نشانان حادثه پلاسکو پیام تسلیت علیرضا ابراهیمی مدیر اداره حراست شهرداری خرمشهر پیام تسلیت شهردار خرمشهر در پی شهادت تعدادی از آتش نشانان تهران
زیبا سازی منظرشهری
رنگ آمیزی و نقاشی دیوارهای سطح شهر
تعیین 17 برنامه شاخص
تشریح برنامه های شهرداری خرمشهر در دهه مبارک فجر
رسیدگی به مناطق محروم در اولویت
آسفالت بخشی از خیابان های منطقه عباره
برافراشتن پرچم های مشکی در سطح شهر
خرمشهر در عزای حادثه تلخ پلاسکو سیاه پوش شد
خرمشهر داغدار حادثه تلخ پلاسکو
به سوگ نشستن آتش نشانان شهرداری خرمشهر در غم شهید شدن آتش نشانان حادثه پلاسکو
در پی حادثه دلخراش شهادت هموطنان آتش نشان در ساختمان پلاسکو
پیام تسلیت علیرضا ابراهیمی مدیر اداره حراست شهرداری خرمشهر
حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو و پیام شهردار خرمشهر
پیام تسلیت شهردار خرمشهر در پی شهادت تعدادی از آتش نشانان تهران

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1


زیبا سازی منظرشهری
1395/11/5
رسیدگی به مناطق محروم در اولویت
1395/11/4
برافراشتن پرچم های مشکی در سطح شهر
1395/11/2
در پی حادثه دلخراش شهادت هموطنان آتش نشان در ساختمان پلاسکو
1395/11/1