بازدید معاون وزیر کشور از زیرساخت های شلمچه آغاز عملیات اجرایی آسفالت بیش از 15 خیابان در منطقه سرحانیه اول آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر منازل دویست واحدی اجرای ویژه برنامه آموزشی تفریحی روز جهانی کودک توسط روابط عمومی شهرداری خرمشهر شهرداری خرمشهر ، شهرداری برتر استان خوزستان شد احداث پیاده رو ، جدول گذاری و کفپوش گذاری بلوار ورودی پادگان دژ حضور منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر در آئین استقبال از پیکر مطهر شهدا
ظرفیت بزرگ خرمشهر جهت برگزاری رویدادهای عظیم ملی
بازدید معاون وزیر کشور از زیرساخت های شلمچه
جامه نو بر تن خیابان های شهر
آغاز عملیات اجرایی آسفالت بیش از 15 خیابان در منطقه سرحانیه اول
زیر سازی و آسفالت معابر
آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت معابر منازل دویست واحدی
با حضور دانش آموزان مدارس صورت گرفت :
اجرای ویژه برنامه آموزشی تفریحی روز جهانی کودک توسط روابط عمومی شهرداری خرمشهر
با اهدا لوح تقدیر از سوی نهاد ریاست جمهوری
شهرداری خرمشهر ، شهرداری برتر استان خوزستان شد
احداث پیاده رو بلوار ورودی پادگان دژ
احداث پیاده رو ، جدول گذاری و کفپوش گذاری بلوار ورودی پادگان دژ
آئین استقبال از پیکر مطهر ۱۱۹ شهید
حضور منصور علوانی سرپرست شهرداری خرمشهر در آئین استقبال از پیکر مطهر شهدا

درباره شهرداری

منصور علوانی - سرپرست شهرداری خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1


ظرفیت بزرگ خرمشهر جهت برگزاری رویدادهای عظیم ملی
1396/7/27
به مناسبت روز جهانی نابینایان صورت گرفت
1396/7/26
بهسازی ایستگاه های اتوبوس
1396/7/25