جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرمشهر با حضور مهندس دارابی شهردار محترم خرمشهر و اصحاب رسانه بازدید مهندس داوود دارابی شهردار محترم خرمشهر از تمامی واحدهای متمرکز در شهرداری خرمشهر و پیگیری چگونگی پیشروی امور و تکریم ارباب رجوع بازدید مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر از روند اجرایی پروژه پیاده رو سازی ساحلی بازدید مهندس داوود دارابی شهردار محترم خرمشهر از روند بهسازی بازار ماهی فروشان بازدید از روند اجرایی پروژه موقعیت خرمشهر در مرز بین المللی شلمچه جهت خدمت به زائرین اربعین حسینی(ع)
جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرمشهر با دستورکار
جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرمشهر با حضور مهندس دارابی شهردار محترم خرمشهر و اصحاب رسانه
برسی واحدهای شهرداری خرمشهر
بازدید مهندس داوود دارابی شهردار محترم خرمشهر از تمامی واحدهای متمرکز در شهرداری خرمشهر و پیگیری چگونگی پیشروی امور و تکریم ارباب رجوع
پروژه پیاده رو سازی ساحلی خرمشهر
بازدید مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر از روند اجرایی پروژه پیاده رو سازی ساحلی
روند بهسازی بازار ماهی فروشان
بازدید مهندس داوود دارابی شهردار محترم خرمشهر از روند بهسازی بازار ماهی فروشان
بازدید شهردار خرمشهر از مرز بین المللی شلمچه
بازدید از روند اجرایی پروژه موقعیت خرمشهر در مرز بین المللی شلمچه جهت خدمت به زائرین اربعین حسینی(ع)