پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس طراحی فرش گُل با گلدان و شن های رنگی پیام تسلیت شهردار خرمشهر در پِی درگذشت تعدادی از هموطنانمان در حادثه تلخ سقوط هواپیما معاونت خدمات شهری و شهرداران مناطق در محلات بصورت چرخشی مستقر شدند نصب اِلمان در میدان دژ توسط شهرداری خرمشهر آغاز عملیات اجرایی آسفالت نوار حفاری از پل قدیم تا میدان پمپ بنزین نصب ۷۰ تابلو شناسایی معابر در مناطق مولوی و غفار نصیری
پیام شهردار خرمشهر به مناسبت روز مهندس
پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت پنجم اسفند روز مهندس
زیباسازی منظر شهری
طراحی فرش گُل با گلدان و شن های رنگی
پیام تسلیت شهردار خرمشهر به هموطنانمان
پیام تسلیت شهردار خرمشهر در پِی درگذشت تعدادی از هموطنانمان در حادثه تلخ سقوط هواپیما
استقرار کانکس های خدمات رسان در محلات
معاونت خدمات شهری و شهرداران مناطق در محلات بصورت چرخشی مستقر شدند
زیبا سازی منظر شهری
نصب اِلمان در میدان دژ توسط شهرداری خرمشهر
بهبود وضعیت معابر
آغاز عملیات اجرایی آسفالت نوار حفاری از پل قدیم تا میدان پمپ بنزین
نصب تابلوهای شناسایی معابر
نصب ۷۰ تابلو شناسایی معابر در مناطق مولوی و غفار نصیری