قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان ، شهردار خرمشهر را از شهرداران موفق برشمرد جلسه مشترک شهردار خرمشهر با آپارتمان سازان و انبوه سازه ها حضور شهردار خرمشهر در آئین تودیع و معارفه دادستان خرمشهر مهلت یک هفته ای برای ساکنین ساختمان پرخطر 6 طبقه در خرمشهر ماده 110 قانون شهرداریها جهت دیوارکشی و زیباسازی زمین های خالی سطح شهر خرمشهر اعمال شد ملاقات عمومی شهردار خرمشهر با شهروندان پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت 13 آبان
شهردار خرمشهر از شهرداران موفق
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان ، شهردار خرمشهر را از شهرداران موفق برشمرد
در راستای رونق بخشی در حوزه ساخت و ساز
جلسه مشترک شهردار خرمشهر با آپارتمان سازان و انبوه سازه ها
آئین تکریم و معارفه دادستان خرمشهر
حضور شهردار خرمشهر در آئین تودیع و معارفه دادستان خرمشهر
داود دارابی شهردار خرمشهر:
مهلت یک هفته ای برای ساکنین ساختمان پرخطر 6 طبقه در خرمشهر
داود دارابی شهردار خرمشهر
ماده 110 قانون شهرداریها جهت دیوارکشی و زیباسازی زمین های خالی سطح شهر خرمشهر اعمال شد
رسیدگی به تقاضاهای شهروندان
ملاقات عمومی شهردار خرمشهر با شهروندان
پیام شهردار خرمشهر به مناسبت 13 آبان
پیام داود دارابی شهردار خرمشهر به مناسبت 13 آبان