نصب مبلمان شهری در پارک بلوار ساحلی بایندر بهره برداری از آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوارسنتاپ آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث دیوار ساحلی مسابقه زیباترین هرس درختان درب منازل نصب مبلمان شهری در پیاده روهای چهارراه شهید مطهری دیدار شهردار خرمشهر با بازنشستگان شهرداری دیدار شهردار خرمشهر با خانواده شهید سردهنه
زیبا سازی منظر شهری
نصب مبلمان شهری در پارک بلوار ساحلی بایندر
آبیاری فضای سبز به روش مکانیزه
بهره برداری از آبیاری مکانیزه تحت فشار در فضای سبز بلوارسنتاپ
احداث دیوار ساحلی به طول 250 متر
آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث دیوار ساحلی
مشارکت اجتماعی در حفظ و نگهداری از فضای سبز
مسابقه زیباترین هرس درختان درب منازل
زیبا سازی منظر شهری
نصب مبلمان شهری در پیاده روهای چهارراه شهید مطهری
به مناسبت روز شهرداری ها صورت گرفت
دیدار شهردار خرمشهر با بازنشستگان شهرداری
به مناسبت روز شهرداری ها صورت گرفت
دیدار شهردار خرمشهر با خانواده شهید سردهنه

درباره شهرداری

عزیز ساعدی - شهردار خرمشهر

محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظر محتوای مورد نظرمحتوای مورد نظر 1


با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال
1396/4/28
خدمات رسانی به زوار اربعین حسینی (ع)
1396/4/26
ایجاد امنیت و زیبا سازی منظر شهری
1396/4/25