در راستای حمایت از فرهنگ وهنر حماسه حضور به روایت تصویر آیین افتاحیه پارک خطی خرمشهر پروژه ای مشترک توسط شهرداری خرمشهر و منطقه آزاد اروند  لکه گیری آسفالت در یک ماهه اخیر به بیش از ده خیابان رسید  چهارراه شهید مطهری  خیابان نقدی خیابان شهید سمیعی فرعی های ۸،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳  شهید جهان آرا خیابان باباطاهر بازارصفا خیابان وصال خیابان رودکی خیابان سوسن خیابان کرامت خیابان کشکول خیابان فخررازی خیابان کیومرث دیدار شهروندان با مهندس دارابی شهردار خرمشهر و دیگر مسئولین ادارات در میز خدمت به مناسبت دهه فجر در شبستان غدیر مسجدجامع در این پروژه علاوه بر استاندارد بودن روند اجرایی کار میتوان به زیبایی منحصر به فرد اجرای طرح کفپوش گذاری و اجرای زیبای طرح پارکینگ(جای پارک مشخص شده خودرو با کفپوش های رنگی ) اشاره کرد بازدید مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر به همراه آقای مطور جزیره رئیس شورای اسلامی شهرخرمشهر وآقای حاتم بندری عضومحترم شورا وآقای محمدجواد بچاری عضو محترم شورا از پروژه آسفالت کوی ۹۰هکتاری
مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر درپلاتوی استادغریفی به تماشای شِلِب نشست
در راستای حمایت از فرهنگ وهنر
حماسه حضور 22 بهمن
حماسه حضور به روایت تصویر
آیین افتتاحیه پارک خطی خرمشهر
آیین افتاحیه پارک خطی خرمشهر پروژه ای مشترک توسط شهرداری خرمشهر و منطقه آزاد اروند
زیر سازی ولکه گیری آسفالت توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر
لکه گیری آسفالت در یک ماهه اخیر به بیش از ده خیابان رسید چهارراه شهید مطهری خیابان نقدی خیابان شهید سمیعی فرعی های ۸،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳ شهید جهان آرا خیابان باباطاهر بازارصفا خیابان وصال خیابان رودکی خیابان سوسن خیابان کرامت خیابان کشکول خیابان فخررازی خیابان کیومرث
میز خدمت
دیدار شهروندان با مهندس دارابی شهردار خرمشهر و دیگر مسئولین ادارات در میز خدمت به مناسبت دهه فجر در شبستان غدیر مسجدجامع
پروژه پیاده رو سازی ساحلی حدفاصل گمرک تا پل جدید
در این پروژه علاوه بر استاندارد بودن روند اجرایی کار میتوان به زیبایی منحصر به فرد اجرای طرح کفپوش گذاری و اجرای زیبای طرح پارکینگ(جای پارک مشخص شده خودرو با کفپوش های رنگی ) اشاره کرد
پروژه آسفالت 90 هکتاری
بازدید مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر به همراه آقای مطور جزیره رئیس شورای اسلامی شهرخرمشهر وآقای حاتم بندری عضومحترم شورا وآقای محمدجواد بچاری عضو محترم شورا از پروژه آسفالت کوی ۹۰هکتاری

مهندس داوود دارابی شهردار خرمشهر درپلاتوی استادغریفی به تماشای شِلِب نشست
1398/11/23
حماسه حضور 22 بهمن
1398/11/22