بازدید اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر از روند عملیات اجرایی پروژه بهسازی معابر کوی نود هکتاری آغاز عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری ، کفپوش گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر کوی نود هکتاری احداث پارک جدید در بلوار ایران زمین و رویکرد جدید شهرداری خرمشهر در تبدیل زمین های رها شده به پارک شهردار خرمشهر از برگزاری بیش از یکصد برنامه متنوع فرهنگی ، ورزشی و هنری در تابستان خبر داد نصب پیام های شهروندی بر روی بیلبوردهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر خرمشهر در عزای شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) توسط شهرداری خرمشهر سیاه پوش شد آغاز عملیات اجرایی احداث پیاده رو بلوار بیت المقدس توسط شهرداری خرمشهر
پروژه بهسازی معابر کوی نود هکتاری
بازدید اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر از روند عملیات اجرایی پروژه بهسازی معابر کوی نود هکتاری
وعده هایی که یکی پس از دیگری عملی می شوند
آغاز عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری ، کفپوش گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر کوی نود هکتاری
افزایش سرانه فضای سبز
احداث پارک جدید در بلوار ایران زمین و رویکرد جدید شهرداری خرمشهر در تبدیل زمین های رها شده به پارک
غنی سازی اوقات فراغت تابستان
شهردار خرمشهر از برگزاری بیش از یکصد برنامه متنوع فرهنگی ، ورزشی و هنری در تابستان خبر داد
با هدف جلب مشارکت مردمی
نصب پیام های شهروندی بر روی بیلبوردهای سطح شهر توسط شهرداری خرمشهر
خرمشهر سیاه پوش شهادت امام جعفر صادق (ع)
خرمشهر در عزای شهادت حضرت امام جعفرصادق (ع) توسط شهرداری خرمشهر سیاه پوش شد
پیاده رو هایی که یکی پس از دیگری در خرمشهر احداث می شوند
آغاز عملیات اجرایی احداث پیاده رو بلوار بیت المقدس توسط شهرداری خرمشهر